Droši un ērti uzdodiet savus jautājumu par mūsu pakalpojumiem un to parametriem, kā arī par iespējamo sadarbību, izmantojot šo saziņas formu.

Atbildes sniegsim pēc iespējas īsākā laikā.

Piekrītu noteikumiem:

Visi iesniegtie dati tiks glabāti speciālā programmatūrā, kas tiek izvietota datu centrā drošos serveros, sniedzot drošību, konfidencialitāti un datu glabāšanu Eiropas reģionā.

Personas dati tiks glabāti trīs gadus no datu saņemšanas brīža.

Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu pa pastu ( adrese: SIA Hostnet Atpūtas iela 1-23, Rīga, LV-1002 ) vai elektroniski (info@hostnet.lv)

Pieejas personas datiem ir SIA Hostnet darbiniekiem, kas pilnvaroti lietot minētos personas datus.

Saziņai ar tehnisko dienestu

Tehniskiem jautājumiem
E-pasts: support@hostnet.lv
Vai meklējiet atbildi šeit: BUJ

Saziņai ar klientu servisu

Jaunajiem klientiem
+371 26 622 000
E-pasts: info@hostnet.lv
Twitter: @hostnetlv
Facebook: HostnetLatvia

Rekvizīti

Uzņēmuma rekvizīti
SIA Hostnet
Atpūtas iela 1-23, Rīga, LV-1002
Reģ. Nr: 40003804266
PVN Nr.: LV40003804266
Banka: AS Swedbank
Konta Nr.: LV98HABA0551012512514