LV
  • lv
  • ru
  • en
  • et
  • lt
page_img

DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS NOTEIKUMI

Domēna vārds tiek reģistrēts, un tā lietošanas tiesības uz laiku tiek piešķirtas pēc tam, kad domēna vārds ir pieteikts, pieteikums izskatīts un ir apmaksāts domēna vārda lietošanas tiesības.


Reģistrēt var tikai tādu vārdu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir brīvs.

Domēna vārds nedrīkst būt:
a. Citas organizācijas reģistrēta preču zīme, nosaukums vai vispārpieņemts šāda nosaukuma saīsinājums. Reģistrs patur tiesības atlikt šādu domēna vārda reģistrāciju vai pieprasīt papildu pierādījumus pieteicēja tiesībām uz domēna vārdu.
Viena un tā paša domēna vārda lietošanas tiesības nevar tik piešķirtas vienlaikus vairākām juridiskām vai fiziskām personām.

b. Ģeogrāfiskas vietas vai objekta nosaukums. Pilsētu, ciemu vai pagastu nosaukumus ir atļauts lietot to pašvaldībām.

c. Personas vārds.

d. Vispārzināms nosaukums vai vārds, kura lietošana var aizskart trešo personu intereses.

e. Nepieklājīgs vai aizskarošs vārds vai izteiciens.

Ja pieejams domēna vārds neatbilst izvirzītajiem noteikumiem, tas netiek reģistrēts.

Domēnu reģistrāciju SIA HOSTNET veic pēc piestādītā rēķina apmaksas. Gadījumā, ka rēķina apmaksas brīdī izvēlētais domēns vairs nav brīvs, klients var saņemt atpakaļ naudu vai izvēlēties citu domēna vārdu.