Saziņai +371 26622000   Klientu zona

DATU REZERVES KOPĒŠANA POS SISTĒMĀM

Drošība

Iespēja uzstādīt daru rezerves kopiju izveidi katru dienu Jūsu izvēlētajā laika periodā.

ADMINISTRĒŠANA PANELIS

Spēcīga un konfigurēšanas iespējām bagāta datu rezerves kopiju programmatūras pārvaldības sistēma.

IZMAKSAS

Zema cena, kurā ir iekļauta tikai maksa par resursu. Lietpratējiem piemērots risinājums, jo nav jāpārmaksā par neizmantotu servisu.

Likuma prasības:

Hibrīda kases aparātam un kases sistēmai veido rezerves kopijas (turpmāk – rezerves dati). Rezerves datos iekļauj tādu informācijas kopumu, lai no tiem un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtās reģistrētās programmatūras varētu atjaunot pilnībā darbspējīgu hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu ar datiem, kuriem tika izveidota konkrētā rezerves kopija. Rezerves datos uzkrāto informāciju datu nesējā glabā pilnībā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.95

Rezerves datus veido šādai informācijai:

  • uzkrātajai informācijai (elektroniskajai kontrollentei, kontroles datiem, datiem par notikumiem sistēmā – audita datnēs);
  • programmatūrai, kas atbilst šo noteikumu 12.2 apakšpunktam;
  • datubāzu vai datu kopijām, kas atbilst šo noteikumu 12.2 apakšpunktā minētajai programmatūrai, un reģistrētās programmas datubāzēm un parametru datnēm

Rezerves datus uzkrātajai informācijai veido ne retāk kā vienu reizi diennaktī pēc tam, kad sagatavots dienas (perioda) finanšu Z pārskats (turpmāk – Z pārskats). Rezerves datus izveido:

  • programmatūrai vai jaunai programmatūras versijai (ja tādu uzstāda), kas atbilst šo noteikumu 12.2 apakšpunktam. Vienas nedēļas laikā pēc tās uzstādīšanas veido rezerves kopiju vienu reizi tā, lai no rezerves kopijas varētu atjaunot konkrēto programmu (un to attiecīgo versiju) darbspēju;
  • datubāzu vai datu kopijām, kas atbilst šo noteikumu 12.2 apakšpunktā minētajai programmatūrai, un reģistrētās programmas datubāzēm un parametru datnēm atbilstoši lietotāja noteiktajai kārtībai, bet ne retāk kā reizi trīs mēnešos.

Rezerves datus glabā:

  • trīs gadus;
  • ārpus kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas Latvijas teritorijā izvietotajos energoneatkarīgajos datu nesējos, tai skaitā datu centru serveros (energoatkarīgos datu nesējos) Latvijas teritorijā.

Kases sistēmu backup drošība

REZERVES KOPIJAS KATRU DIENU

Esiet droši par saviem datiem, jo rezerves kopijas tiek veidotas katru dienu, izmantojot R1Soft datu rezerves kopiju sistēmu.

KLIENTU ATBALSTS UN APMĀCĪBA

Izvēlieties Hostnet pakalpojumus ar atbalsta paketi un saņemiet konsultācijas kontu konfigurēšanā, palīdzību rezerves kopiju atjaunošanā.

99.99% UPTIME

Augsta datu pieejamība ir viena no mūsu prioritātēm. Serveru nepārtrauktu pieejamību nodrošina jaunākās mākoņtehnoloģijas un un droša datu centra pieslēgumi.

AIZSARDZĪBA PRET DDOS AR CLOUDFLARE

Sadarbībā ar CoudFlare tiek nodrošināta resursu aizsardzība pret DDoS uzbrukumiem un paaugstināta datu pieejamība.

DROŠS DATU CENTRS

Drošs datu centrs ar diviem neatkarīgiem elektrības un interneta piegādes kanāliem.

NOVĒROŠANA UN UZRAUDZĪBA 24/7

Mākoņserveriem tiek nodrošināta nepārtraukta dienakts fiziskā un loģiskā uzraudzība, datu plūsmas un slodzes novērošana.

Lai uzzinātu vairāk par POS sistēmu daru rezervers glabāšanu,
SAZINIES AR MUMS.

Piekrītu noteikumiem:
Visi iesniegtie dati tiks glabāti speciālā programmatūrā, kas tiek izvietota datu centrā drošos serveros, sniedzot drošību, konfidencialitāti un datu glabāšanu Eiropas reģionā.

Personas dati tiks glabāti trīs gadus no datu saņemšanas brīža.

Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu pa pastu ( adrese: SIA Hostnet Atpūtas iela 1-23, Rīga, LV-1002 ) vai elektroniski (info@hostnet.lv)

Pieejas personas datiem ir SIA Hostnet darbiniekiem, kas pilnvaroti lietot minētos personas datus.

Izmantotās tehnoloģijas

clientlogo12-grayemcnetappdellcloudstackclientlogo11-grayclientlogo16-graycitrix