LV
  • lv
  • ru
  • en
  • lt
  • et

Piekrītu noteikumiem:

Visi iesniegtie dati tiks glabāti speciālā programmatūrā, kas tiek

izvietota datu centrā drošos serveros, sniedzot drošību, 

konfidencialitāti un datu glabāšanu Eiropas reģionā. 

 

Personas dati tiks glabāti trīs gadus no datu saņemšanas brīža. 

 

Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu 

par personas datu dzēšanu pa pastu ( adrese: SIA Hostnet Atpūtas 

iela 1-23, Rīga, LV-1002 ) vai elektroniski (info@hostnet.lv)

Pieejas personas datiem ir SIA Hostnet darbiniekiem, kas pilnvaroti 

lietot minētos personas datus.